En femkamp är alltid ett populärt inslag. Passar i alla sammanhang. Alla i gruppen kan vara med, det är ett motto vi har. Ingen begränsning i ålder.

 

Välj bland följande grenar.
Yxkastning Slangbelleskytte
Bågskytte Labyrint
Tvärtomcykling Jättepussel
Skidåkning Rören
Kroken Kulfällan
Blåsrörsskytte Skidskytte
Kast med jätteringar Klädnypan
Duken Bollen
Nya grenar tillkommer ständigt.