teamkampen-1200

Teamkampen inomhus är en aktivitet där man delas upp i grupper som tävlar emot varandra i teamövningar. Man kan välja mellan olika grenar som är anpassade så att alla ska kunna vara med oavsett ålder och fysik. Ingen blir utlämnad. Man har roligt ihop samtidigt som man lär känna varandra genom övningarna och svetsas ihop till ett team och får igång diskussioner i gruppen.

Passar grupper från 10-100 personer. Tid för aktiviteten är ca 1 ½ – 2 timmar.