kluringen-ny

Det som verkar omöjligt blir möjligt i den här aktiviteten. Det är en variant av genikampen. Här mixas klurigheter, problemlösning och trolleri till spännande och roliga upplevelser där det gäller att tänka utanför boxen.

  • Man har nytta av varandras olikheter i gruppen för att lösa klurigheterna.
  • Den grupp som löser klurigheterna bäst vinner ett pris.
  • Man gör detta gruppvis om 4-7 personer.
  • Alla kan vara med och man får använda sin kreativitet till fullo.

Tidsåtgång 1½ – 2 timmar.

För grupper mellan 8-150 deltagare och fungerar inomhus som utomhus.