Linedance2-1200

Line dance är en dansform där du inte behöver någon partner. Danserna utförs på rader ( lines ) och består av ett antal steg som upprepas, det påminner lite om riverdance, fast till countrymusik.

Aktiviteten tar ca. 1– 2 timmar och man får lära sig två danser.