Teambuilding (Halvdag 3-4 tim)

Vi varvar korta teoripass med roliga problemlösningsövningar och diskussioner, både utomhus och inomhus. Övningarna följs upp med en processgenomgång. Ni får en inblick i upplevelsebaserad inlärning samt en del tankar och idéer med Er hem att utveckla i den egna gruppen.

 

Teambuilding & Teamutveckling (Heldag 7-8 tim)

Heldagen skräddarsyr vi utifrån era behov och förutsättningar. Programmet kan genomföras antingen med en helt nysammansatt grupp, där man vill ha en bra start tillsammans och vill lära känna varandra bättre, eller med befintliga arbetsgrupper där spelregler och mål redan är satta, men samarbetet och vägen dit behöver utvecklas. Vi använder samarbetsövningar under roliga och stimulerande former både utomhus och inomhus.